March 18, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

EKAP öppnar tionde fondportföljen

Efter 8 av 8 lyckade fonder förbereder sig EKAP och Peter Wendel för att skala upp verksamheten. “Vår unika gallringsprocess och tydliga exitstrategi är ett vinnande koncept” säger Peter och berättar att ytterligare två fonder håller på att fyllas upp.

Vem är du och vad är din bakgrund?  

Ja, bra fråga! Man kan säga att professionellt arbetar jag med att komponera våra fonder men på fritiden fotar jag mycket och gärna. Jag har ett stort intresse för företagande, entreprenörskap och investeringar. Min karriär innehåller bland annat drygt 20 års erfarenhet av att hjälpa och driva företag i startup-fasen, jag var med och drev Framfab Innovation innan IT-bubblan sprack, var VD på Hogia och arbetade med programvaror men idag arbetar jag för fullt med riskkapital och investeringar.

Vad gör du på EKAP? 
Mitt jobb handlar främst om att finansiera upp våra fonder, förhandla med våra entreprenörer och säkerställa kvaliteten på bolagen vi investerar i.

Berätta lite mer om EKAP
EKAP är kort för Entreprenörskapital och vi är sedan drygt 1 år tillbaka registrerade som en alternativ finansieringsfond på Finansinspektionen. I korthet så arbetar vi med att gallra ut intressanta bolag för att sedan investera i dem genom våra egna fonder. Fonderna investerar i ett antal bolag vi väljer ut och på det sättet sprider vi också risken, därefter följer vi värdebyggandet i bolagen och hjälper dem sen att skala upp verksamheterna för att slutligen göra en börsintroduktion eller en industriell försäljning.

Vad är hemligheten bakom er framgång? 
Vi har ett hårt och unikt gallringsfilter till en början. Det tar mängder av möten med bolagen innan vi bestämmer oss om de är investeringsbara. Efter det tar vi fram ett investerings-PM ihop som tar 2-6 veckors tid att slutföra. Under den perioden utvärderar vi entreprenören på en mängd punkter; hur coachbara de är, om de förstår balansräkningen och resultaträkning, säljet, det som är värdebyggande i bolaget samt deras förmåga att förstå tekniken. Såna saker är svårt att få en bra uppfattning om under ett eller två pitchmöten. Om alla ‘hard facts’ är på plats och känslan är bra skriver vi ägardirektiv, aktieägaravtal och exithypotes, sedan skjuter vi in första kapitalet från någon av våra fonder. Investeringsstorleken varierar men vi investerar max 1 MSEK per tranche och upp till 3 MSEK över tiden i samma bolag.

Hur ser ni på risk, och hur hanterar ni det? 
Från början tänkte vi i princip att “allt vi kan tjäna pengar på” tar vi oss an, men vi märkte ganska snart att det inte var en särskilt hållbar modell. Istället valde vi att nischa oss på det vi är riktigt bra på – IT, allt ifrån SaaS till IoT. Vi tror mycket på vår gallringsmodell och nisch, men trots det ligger vi ändå kring 6 eller 7 på riskskalan. Man måste ha klart för sig att onoterade bolag alltid har väldigt hög riskfaktor, men trots det har vi inte en enda fond än så länge som har negativt resultat, men det finns så klart inga garantier.

Vad händer nu och i framtiden? 
Nu har vi skaffat oss ett ordentligt record med bra historik så det är dags att börja skala upp verksamheten. Vi har redan sjösatt åtta lyckosamma fonder som investerat i drygt 20 bolag och är i fas att fylla den nionde samtidigt som vi öppnar den tionde och jag känner mig väldigt förväntansfull över de kommande fonderna som innehåller mycket spännande bolag.

Mer om EKAPs fonder, deras investeringsmodell och hur det fungerar

 

 

Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2017 © Aktiebladet. Alla rättigheter reserverade.