december 10, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Youtube gör förändringar i deras system

 • juli 11, 2019
 • Redaktionen

Youtube har meddelat att man kommer att genomföra förändringar av den manuella delen av systemet för att anmäla upphovsrättsbrott på plattfofmen. Den största förändring man inför är att den som lämnar in en anmälan måste specificera exakt i vilken del av ett klipp som upphovsrättsbrottet förekommer. På så vis hindrar man oseriösa aktörer från att bara ösa in anmälningar slumpmässigt. Den som missbrukar systemet på något vis, eller upprepade gånger lämnar felaktig tidsdata om de aktuella klippen, riskerar att få sin rätt att anmäla manuellt indragep

 

källa: Omni

 
ads

Tips