oktober 14, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Expertgruppen avslöjar näthatare

 • april 05, 2019
 • Redaktionen

De polisanmälningar som görs av personer som drabbats av näthat lämnas oftast utan åtgärd, även när uppenbara bevis finns. Därför är det viktigt att SIG-gruppen och tillhörande nättidningen I folkets intresse finns. Genom att hitta personerna som döljer sig bakom de hatiska nättrollens pseudonymer på exempelvis Flashback, har SIG-gruppen fått många nättroll att sluta med sitt hat.   

SIG-gruppens har under sitt arbete mot näthat och stalking tillägnat sig en bred kunskap om hur stalkers och näthatare fungerar. Ursprunget till att gruppen och dess tillhörande nättidning I folkets intresse finns, är att grundaren av nättidningen tvingades uppleva hur hans egen dotter blev svårt näthatad.

– Ja, det handlar om ungefär 10 000 inlägg bara på Flashback. Grovt näthat skapar givetvis en ångest och förtvivlan utan dess like, såväl hos den utsatte själv som närstående personer. Till slut tänkte min dotter att det inte var hon som skulle behöva lida eller få sitt liv förstört på grund av att de här näthatarna vill ödelägga andras liv. Så det var hon som skapade det som sedan skulle komma att kallas för SIG-gruppen, berättar grundaren av I folkets intresse ”Kent”, som av förklarliga skäl vill vara anonym gällande sitt fullständiga namn.

Näthatare fick härja fritt

SIG-gruppen har funnits sedan början av 2013, och I folkets intresse startades som ett resultat av detta.

– Till en början behövde jag skriva av mig helt enkelt, vi föräldrar tog givetvis väldigt illa upp av det här näthatet. Idag är jag pensionerad men vid den tidpunkten drev jag fortfarande ett företag och utsattes faktiskt för näthat jag också. Jag blev bland annat utpekad som kriminell, men det var egentligen inte mycket alls i jämförelse med allt som skrevs om min dotter.

– Vi som idag jobbar med SIG-gruppen upptäckte snart svårigheterna i att få stopp på detta obegripliga näthat. De här människorna verkade få härja fritt och det tyckte vi givetvis att någon borde göra någonting åt. Det första stora arbetet var alltså att identifiera de här personerna som av någon anledning valt att förfölja och i största allmänhet näthata min dotter. Vårt arbete, som vi sysslar med än idag, tog här sin början och har utvecklats sedan dess, berättar Kent.

SIG-gruppen består av en rad experter inom olika områden, och den metod som gruppen använder sig av för att avslöja personerna bakom de hatfyllda pseudonymerna har visat sig mycket effektiv och till stor hjälp för många drabbade.

Hittar personerna bakom pseudonymerna

– Ja, vi har stoppat många näthatare och stalkers och vi blir allt bättre på det. Vår specialitet är att hitta personerna som finns bakom de många profilerna som härjar runt på forum som Flashback. I början hörde människor som blivit utsatta helt enkelt av sig till oss via I folkets intresse, som snabbt fick bra spridning med tanke på hur många som har problem med näthat och stalkers. Men det blev snabbt så många som hörde av sig att vi till slut inte hann med att ens försöka hjälpa alla på det sättet.

– Idag går det därför oftast till så att de utsatta personerna först gör en polisanmälan och att de sedan får tips om SIG-gruppen via ”omvägar”. Polisen kontaktar inte oss för någons räkning, men vi har i och med detta nytta av varandra ändå. Att hitta en person kan i många fall ta upp till cirka tre månader, säger Kent.

Lagändringar behövs

Idag är det väldigt sällsynt att en stämning av en näthatare leder till åtal eller annan åtgärd. Men SIG-gruppens arbete, som sedan redovisas genom I folkets intresse, har ändå försvårat nättrollens hatiska verksamhet avsevärt.

– Nästan alla som vi hittar och sedan skriver om lämnar sitt konto på de här forumen. På så sätt har vi hjälpt och gjort skillnad för väldigt många. Men vi sysslar även med lobbyverksamhet, exempelvis genom att föreslå lagändringar. Vilka av dessa förslag har vi fått igenom och därigenom försvårat ytterligare för nättrollen att fritt sprida sitt hat, säger Kent.

Läs även:

Internetforskaren om näthat och motstrategier

Näthatare i symbios med media?

Psykologen: ”Näthataren ser det som ett spel”

 
ads

Tips