Guldet har gått upp 479 % på 20 år – Några ord om den gyllene metallen

Ett kilo guld kostar i dag 517.802 SEK. Hade du investerat 100.000 SEK för 20 år sedan så skulle ditt guld i dag vara värt 517.000.

Nu är det kristider, vad händer med guldpriset då? Kommer det att stiga som det brukar göra när världen står i brand? Nu är det ju inte brinnande krig men en pandemi som slår ut ekonomin i land efter land. Vi har blivit utsatta för en monetär neutronbomb som endast lämnar skalen kvar av de företag och verksamheter som bara för en månad sedan var i full gång.

Nu är allt övergivet, personalen hemskickad, avskedad eller permitterad. Öde gator och torg i våra världsstäder. Utegångsförbud och allmänt sneglande på den snuvige, snörvlige. En förkyld medmänniska är en presumtiv dödsängel.

Hur reagerar då guldmarknaden på detta? Är det innehavarna av denna ädla metall som sitter med trumfen på hand?
Faktum är att guldpriset än så länge håller sig konstant, det är fortfarande väldigt dyrt men inga svängningar på marknaden. De senaste 30 dagarna har priset gått ner en knapp procent (0,98%) och sett över en sexmånadersperiod så har det gått upp ungefär 11 procent (10,79%).

Det har sagts om guld att det är den enda metall som människan gör allt för att gräva upp för att sedan gräva ner igen. I fattigare länder så ligger det mängder av guld nergrävt i trädgårdar, under köksgolv, verandor, bakgårdar mm. I den rika västvärlden har än större mängder guld begravts, men på ett mer sofistikerat sätt. Här finns guldet i djupt belägna kassavalv. Metertjocka väggar av väl armerad betong och tjocka ståldörrar skyddar skatterna. I dessa moderna grottor finns dock inga av myternas drakar – guldet skyddas av elektronik och beväpnade vakter.

Fram till i dag räknar man med att man sammanlagt har framställt ca 150.000 ton guld. För att få det totala marknadsvärdet på det anrikade guldet så måste vi multiplicera 150.000 x 517.800 x 1.000. Försök får ni se, kalkylatorerna får frispel.

Världens centralbanker, inklusive Internationella valutafonden, lär ha sammanlagt 32 000 ton guld i sina reserver. Den svenska guldreserven uppgår till 185 ton. Hos de kommersiella bankerna finns ytterligare nära 4 000 ton guld, och det mesta av detta har lånats ut av centralbankerna.

Av det guld som används går i dag mer än tre fjärdedelar till guldsmedsindustrin. Resten hamnar hos elektronikindustrin, blir mynt eller medaljer, används inom tandvården eller till förgyllningar.

Innan vi drabbades av Covid-19 så konstaterade analytiker på London Metal Exchange (LME) att den uppgång på 20 % under 2019 skulle fortsätta över 2020.

– Förutsättningarna finns för att guld ska stiga ytterligare 10 till 15 procent under de kommande månaderna, sa Christophe Moulin BNP Paribas till tidningen Le Monde så sent som den 14 februari 2020.

I  kristider finns en tendens att överge valutor som är små eller svaga. Silver och guld skyddar därför också investeringarna mot sådana valutarörelser. Dagens pappersvalutor världen över utgör ett enormt ekonomiskt experiment. De är inte uppbackade av något annat än förtroende för staten som trycker valutan och att staten lagstiftat att valutan är lagligt betalningsmedel. De kallas för fiat-valutor, efter latinets “fiat” = låt det bliva, t.ex. i det berömda “fiat lux” = varde ljus/låt det bli ljus.

Guldet däremot, det är värt sin vikt i guld!