maj 29, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
ISSN 2003-5926
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Kategori: Regeringen

Regeringen satsar 380 miljoner kronor på den internationella responsen mot covid-19

Regeringen presenterar idag stödpaket om 380 miljoner kronor för att ytterligare stödja den internationella responsen mot covid-19. Den humanitära situationen och hälsoläget i världen har förvärrats avsevärt till följd av covid-19. Pandemin beräknas leda till en fördubbling av antalet människor som lider av akut hunger till 265 miljoner i år. – Kostnaden på liv och […]

Myndigheter får nya verktyg för att bekämpa fusk med korttidspermittering

Regeringen ger nu Tillväxtverket och Skatteverket flera nya möjligheter att kontrollera företag som använder korttidspermittering. Syftet är att motverka fusk. Skatteverket får också möjligheter att effektivisera informationsutbytet mellan myndighetens beskattningsverksamhet och folkbokföringsverksamhet. Regeringen har infört ett nytt system för korttidspermittering för att stötta företag under den pågående krisen. Över 50 000 företag har beviljats stödet […]

Regeringens strategi för vaccin mot covid-19

Att säkra tillgång till ett eventuellt vaccin mot covid-19 är högt prioriterat för regeringen. Regeringen har därför tagit fram en vaccinstrategi som består av tre delar: regeringens fortsatta arbete internationellt, en ny vaccinsamordnare och ett uppdrag till Folkhälsomyndigheten att ta fram en nationell vaccinationsplan. – Det finns många pusselbitar som måste vara på plats för […]

Regeringen beslutar om 200 miljoner för fortsatt bredbandsutbyggnad på landsbygden

Till följd av coronavirusets utbrott presenterar regeringen, Centerpartiet och Liberalerna nu nya åtgärder för att förstärka den digitala infrastrukturen. Förslaget i extra ändringsbudgeten innebär att 202,8 miljoner kronor tillförs landsbygdsprogrammet för 2014 – 2020 för att säkerställa att tidigare avsatta budgetmedel för stöd för utbyggnad av bredband ska kunna betalas ut. Beloppet motsvarande de medel […]

Regeringen: Bolagsstämmor utan fysisk närvaro

I dag har regeringen beslutat en proposition med ytterligare tillfälliga åtgärder som ska underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor under det pågående virusutbrottet. Med anledning av coronapandemin infördes nyligen en tillfällig lag som underlättar för bolag och föreningar att använda sig av bland annat insamling av fullmakter och poströstning vid en stämma för att minimera […]

Regeringen utser “Antifuskgeneral”

I dag utses en utredare som ska analysera och föreslå åtgärder som minskar risken för brott kopplade till de av de coronarelaterade stödåtgärderna som har statsfinansiella och samhällsekonomiska konsekvenser. Utredaren blir Stefan Strömberg. – Han blir vår “antifuskgeneral”, säger Johansson (S). – Det har varit betydelsefullt att regeringen snabbt kunnat ta fram en mängd åtgärder […]

Sverige deltar i EU-plattform för covid-19

EU-kommissionen vill samla forskningsdata och metadata från forskning på en covid-19-dataplattform som är en gemensam öppen plattform inom ramen för det europeiska öppna forskningsmolnet (EOSC). Regeringen ger därför Vetenskapsrådet i uppdrag att samordna det nationella arbetet gentemot den gemensamma dataplattformen och utser Vetenskapsrådet att också representera Sverige i covid-19-plattformen. Satsningen på den internationella covid-19-dataplattformen sker […]

Förslag om virtuella bolagsstämmor

Regeringen har i dag beslutat en lagrådsremiss med förslag till fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor under det pågående virusutbrottet. Förslagen innebär att en stämma ska kunna hållas helt utan fysisk närvaro. – Regeringens förslag gör det lättare för bolag och föreningar att hålla sina stämmor utan risk för smittspridning. […]

39 miljarder i omställningsstöd till företagen

– Vi kan idag presentera att vi genomför ett omställningsstöd baserat på omsättningstapp. Den totala kostnaden för detta kommer att landa på 39 miljarder kr för två månader, säger Emil Källström, Centerpartiets ekonomisk-politiska talesperson. Pressmeddelande, regeringskanliet: Företag får stöd baserat på omsättningstapp Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna presenterar idag ytterligare en åtgärd för att lindra virusutbrottets […]

Damberg: “Det är skarpt läge” Kroginspektioner ökas

Inspektioner av krogar, caféer och restauranger kommer utökas och skalas upp. – Nu är det skarpt läge, säger inrikesminister Mikael Damberg (S). Lönehelg, sol och varmt väder. När våren tittat fram har vissa verksamheter och privatpersoner börjat tumma på riktlinjerna kring corona. På en presskonferens under fredagen meddelade därför inrikesminister Mikael Damberg att alla Sveriges […]
Sida 1 av 212 »
 
ads

Tips