Betsson kvartalsrapport släppt – Spelskatten påverkar lönsamheten

Betsson

Betting-bolaget Betssons intäkter och rörelseresultat i det första kvartalet var något högre än vad analytikerna hade väntat sig.

Men siffrorna hade kunnat vara bättre om det inte vore för omregleringen på den svenska spelmarknaden.

“Vi har nu sett effekterna av den nya svenska spelregleringen under ett helt kvartal. Vi rapporterar ett stabilt första kvartal men ser samtidigt att både intäkterna och rörelseresultatet har påverkats negativt av den nya regleringen i Sverige”, skriver vd Pontus Lindvall i rapporten.

Rörelsemarginalen ökade till 19,2 procent från 17,5 procent i motsvarande kvartal förra året. Det var högre än de 16,9 procent som analytikerna i Bloombergs sammanställning räknat med.

Lönsamheten påverkades negativt av en sänkt bruttomarginal till följd av ökade spelskatter, framförallt i Sverige, men lyftes av kostnadsbesparingar från bolagets “Back-On-Track”-program och intäktsökningar.

Sportboksmarginalen på 6,3 procent var något lägre än de senaste åtta kvartalens genomsnitt vilket förklaras av utfallet från olika sportevenemang.

Samtidigt pekar bolaget på att en större andel av intäkterna från omreglerade marknader, i det längre perspektivet, kommer att “ha påverkan på rörelseresultatet genom ökade kostnader för spelskatter”, men att det pågår “ett kontinuerligt, framgångsrikt arbete för att anpassa affärsmodellen efter de nya förutsättningarna på marknaden i syfte att öka intäkter och resultat”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *