september 17, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Vartannat hushåll klarar inte en större räntehöjning.

 • juni 06, 2019
 • Redaktionen

Vartannat hushåll ser kraftigt höjda boendekostnader som ett stort problem.

Framför allt är det hyresgäster och låginkomsttagare som oroar sig, medan bara var fjärde höginkomsttagare är bekymrad.

På uppdrag av SEB har Demoskop frågat hushållen hur väl förberedda de är för en 50-procentig höjning av boendekostnader inom tre år. Hälften ser det som ett ganska eller mycket stort problem.

”En så stor ökning av boendekostnaderna blir mycket kännbar för många och det är viktigt att vi är medvetna om att en sådan ökning är fullt möjlig. Ser man till räntan innebär en ökning med 50 procent bara att dagens snitträntor runt 1,5 procent stiger till någonstans runt 2,25 procent”, säger Jens Magnusson, privatekonom på SEB.

Han pekar på att mycket mer än räntan kan stiga.

”Det är aktuellt med en större skattereform. Mycket talar för att beskattningen av boendet kommer att öka, både genom minskade ränteavdrag och andra åtgärder. Det har också kommit flera rapporter om många års underinvesteringar i exempelvis kommunernas vatten- och avloppsnät. Det talar för kraftigt höjda VA- och andra kommunala avgifter.”

Källa: Di

 
ads

Tips